אגוז קוקוס (כולל החלב)

אגוז קוקוס (כולל החלב)

מברכים: בורא פרי העץ
ברכה אחרונה: בורא נפשות