אגוז קוקוס

אגוז קוקוס

מברכים: בורא פרי העץ
ברכה אחרונה: בורא נפשות
אגוז קוקוס (כולל החלב)

אגוז קוקוס (כולל החלב)

מברכים: בורא פרי העץ
ברכה אחרונה: בורא נפשות