אבטיח

אבטיח

מברכים: בורא פרי האדמה
ברכה אחרונה: בורא נפשות